Kraken Inbound

    

  Show Me the Money! Brandanalyse af Jysk Fynske Medier

  jyskfynskemedier

  Det kan være udfordrende at måle på uhåndgribelige emner som brandværdi eller dets opfattelse. De fleste virksomheder ved ikke hvordan eller hvor man bør starte i forbindelse med virksomhedens brand. For kan man måle et brand? Hos Bureau Kraken fandt vi en præcis og simpel måde, der gør det nemt at måle emner som brandpersonlighed. Som en ny mulighed og udfordring indgik vi et samarbejde med Jysk Fynske Medier, for at arbejde med Brand Personlighed i stor skala.

  Hvad er jeres Brand Personlighed?

  Analysen

  Hvordan bliver Jysk Fynske Medier opfattet af deres egne medarbejdere?

  Brand Personlighed

  Jysk Fynske Medier er en kæmpe organisation med flere tusinde medarbejdere, så derfor vil det være naturligt at der er forskellig opfattelse af virksomhedens brand, hvis ikke det er godt defineret på forhånd. Vi, hos Bureau Kraken, fik lov til at lave en Brand Personligheds-analyse på en af deres afdelinger. 

  Når vi laver sådan en analyse, gennemgår vi de data der bliver indsamlet, laver en brandanalyse ud fra dataene, rapporterer resultatet og gennemgår det. Rapporten indeholder et overordnet indblik og individuelle elementer på hver besvarelse, hvilket giver mulighed for dialog mellem fx, og i dette tilfælde, ledelse og medarbejdere.

  Forskellig opfattelse?

  Hos Jysk Fynske Medier lavede vi en undersøgelse i en af deres salgsafdelinger. Undersøgelsen bestod af i alt 20 personer. Ledelse, fuld- og deltidsansatte. Vi fandt hurtigt ud af, at der var stor forskel på hvordan deres brand blev opfattet både mellem fuld- og deltidsansatte samt ledelsen.

  Hvad blev opnået?

  Efter et godt samarbejde, med salgslederen, Henrik Jonsen, fik Jysk Fynske Medier tydlig indsigt i deres brand-identitet. Ved hjælp af værktøjerne, fandt de hurtigt ud af at det vil være bedst at se dem som et overliggende brand, hvilket analysen viste at de ikke var på daværende tidspunkt. 

  Henrik Jonsen, var overrasket over hvor anvendeligt det var for Jysk Fynske Medier, at bruge målingen én til én i forbindelse med samtaler med den enkelte medarbejder. 

  Hvad kunne vi ellers måle? 

  20 mennesker, i en flere tusinde medarbejder organisation, er en lille procentdel af det samlede personale. Flere afdelinger i forskellige roller ville også give en mere bred analyse. Ikke mindst Kundernes synspunkt kunne være interessant at belyse, da det er dem der købere.

  Show Me the Money! Hvad kan det bruges til?

  Brand Personlighed er et databaseret ledelsesværktøj der kan deles nemt i organisationen og kan fx bruges til: 

  • Benchmarking
  • Strategi og planlægning
  • Markedsundersøgelse
  • Intern anvendelsesmuligheder
  • Brandets livscyklus
  • Fælles fokus i afdelinger/organisationer
  • Måle på- og definere hvordan brandet bliver opfattet
  • Intern oplæring

  Overstående forslag er et udsnit af mange muligheder. De kan tilpasses til hver enkelt virksomhed, da det er virksomhederne der definerer udgangspunktet.

  Jysk Fynske Medier har i deres case valgt, at bruge analysen til videreudvikling af deres afdeling, interne anvendelses-muligheder samt opdagelse af nye muligheder for virksomheden. 

  New call-to-action

  Relateret indlæg: